• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 грудня 2022 р. № 1365
  Київ
  Про надання у 2022 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рікˮ погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2022 році державної гарантії для забезпечення виконання приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ боргових зобов’язань за кредитом у розмірі 300 млн. євро, що залучається шляхом укладення Кредитної угоди (Проект екстреного відновлення мережі електропередачі) між приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — Кредитна угода) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

  2. Установити, що:

  державна гарантія надається для забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у тому числі погашення основної суми кредиту, нарахованих відсотків та виконання інших зобов’язань, що випливають з Кредитної угоди;

  розмір плати за надання державної гарантії встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми кредиту;

  забезпечення виконання зобов’язань за договором про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань не надається;

  державна гарантія надається на строк виконання зобов’язань приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ, зазначених у пункті 1 цієї постанови;

  дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальникамиˮ (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 цієї постанови;

  до надання державної гарантії приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ погоджує з Міністерством фінансів залучення кредиту відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588).

  3. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2022 році документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ боргових зобов’язань за Кредитною угодою.

  4. Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, укласти з приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, передбачивши в ньому право Міністерства фінансів на дебетовий переказ коштів з рахунків приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ в банках як відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням зобов’язань за державною гарантією.


  Прем’єр-міністр України                                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37