• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 грудня 2021 р. № 1803-р
  Київ
  Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року

  1. Схвалити розроблений Міністерством енергетики Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, що додається до оригіналу.

  2. Установити, що Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року спрямований на досягнення національної мети з енергоефективності — первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91 468 тис. та 50 446 тис. тонн нафтового еквіваленту.

  3. Затвердити план заходів з реалізації у 2021—2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року (далі — план заходів), що додається.

  4. Міністерству енергетики та Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження кожні три роки починаючи з 2023 року:

  здійснювати перегляд Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року та за результатами у разі необхідності подавати Кабінетові Міністрів України проекти актів щодо внесення змін до зазначеного Національного плану;

  розробляти і подавати Кабінетові Міністрів України проекти трирічних планів заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року.

  5. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання плану заходів;

  подавати щороку до 31 березня Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про стан виконання плану заходів.

  6. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати щороку до 15 квітня Міністерству енергетики зведену інформацію про хід виконання плану заходів для її подання до 30 квітня Кабінетові Міністрів України.


  Прем’єр-міністр України                                                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67