• In English
 • Уряд створив Національний фонд досліджень як неприбуткову бюджетну установу.

  Крім того, затверджено Положення про Фонд та визначено граничну чисельність його працівників — 60 осіб.

  Основним завданням Фонду є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

  Передбачається, що діяльність Фонду спрямовуватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

  Фонд в межах своїх повноважень, зокрема забезпечуватиме:

  стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

  реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

  розвиток національного дослідницького простору та його інтеграцію до світового дослідницького простору;

  розбудову дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграцію до світової дослідницької інфраструктури;

  сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, міжнародному обміну інформацією та вченими, виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів;

  популяризацію наукової і науково-технічної діяльності.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 липня 2018 р. № 528
  Київ
  Про Національний фонд досліджень України

  Відповідно до статті 49, пунктів 8, 9 та абзацу чотирнадцятого пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Національний фонд досліджень України.

  2. Затвердити:

  Положення про Національний фонд досліджень України, що додається;

  граничну чисельність працівників Національного фонду досліджень у кількості 60 одиниць.

  3. Установити, що:

  функції з управління Національним фондом досліджень виконує Кабінет Міністрів України;

  умови оплати праці працівників Національного фонду досліджень визначаються Кабінетом Міністрів України;

  Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує функціонувати до державної реєстрації Національного фонду досліджень;

  Державний фонд фундаментальних досліджень припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень;

  Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  5. Національному фонду досліджень разом з Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Національного фонду досліджень.

  6. Науковому комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій у двомісячний строк сформувати персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень та подати його на розгляд Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

  7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:

  абзаців п’ятого та шостого пункту 3, які набирають чинності з дня державної реєстрації Національного фонду досліджень;

  пункту 4, який набирає чинності з дня державної реєстрації припинення Державного фонду фундаментальних досліджень.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73