• In English
 • Урядом прийнято постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996”, якою затверджено нову редакцію Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

  Відповідне рішення прийняте у зв’язку з потребою удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад, врегулювання проблемних питань, пов’язаних з практикою застосування попередньої редакції Типового положення, на які звертали увагу представники інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади.

  Урядове рішення дозволяє впровадити елементи електронної демократії шляхом надання органам виконавчої влади можливості формувати склад громадської ради шляхом або рейтингового електронного голосування, або рейтингового голосування під час установчих зборів. Також забезпечується посилення експертних повноважень громадських рад шляхом визначення відповідних завдань і функцій та встановлення фахових критеріїв до інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників.

  Запропоновані зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи громадських рад, здатних на належному рівні брати участь у формуванні та реалізації державної політики. Крім того, з боку Уряду передбачено посилення комунікації з головами громадських рад шляхом залучення до цієї комунікації державних секретарів міністерств.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 квітня 2019 р. № 353
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945; 2015 р., № 35, ст. 1036, № 40, ст. 1218) зміни, що додаються.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17