• In English
 • Урядом урегульовано питання грошового забезпечення співробітників Служби судової охорони. Відповідно до частини другої статті 165 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони”.

  Документом визначено механізм грошового забезпечення співробітників Служби судової охорони, що складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 квітня 2019 р. № 289
  Київ
  Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони

  Відповідно до частини другої статті 165 Закону України
  “Про судоустрій і статус суддів” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  схему посадових окладів за посадами окремих категорій співробітників Служби судової охорони, які займають керівні посади, згідно з додатком 1;

  тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів співробітників Служби судової охорони згідно з додатком 2;

  схему тарифних розрядів за основними типовими посадами співробітників Служби судової охорони згідно з додатком 3;

  схему тарифних коефіцієнтів за спеціальними званнями співробітників Служби судової охорони згідно з додатком 4;

  розміри надбавки за стаж служби співробітників Служби судової охорони згідно з додатком 5.

  2. Установити, що:

  розміри посадових окладів, окладів за спеціальними званнями співробітників Служби судової охорони визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний тарифний коефіцієнт згідно із схемою тарифних розрядів за основними типовими посадами співробітників Служби судової охорони та схемою тарифних коефіцієнтів за спеціальними званнями співробітників Служби судової охорони, затверджених цією постановою;

  порядок виплати грошового забезпечення співробітникам Служби судової охорони затверджується Державною судовою адміністрацією.

  3. Надати право Голові Служби судової охорони в межах асигнувань, що виділяються на утримання Служби судової охорони:

  1) установлювати:

  посадові оклади співробітникам Служби судової охорони в межах розмірів, визначених схемою тарифних розрядів за основними типовими посадами співробітників Служби судової охорони, затвердженою цією постановою;

  посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів Служби судової охорони, посади яких не передбачені цією постановою, у розмірах на 1—5 відсотків менше від посадових окладів відповідних керівників;

  підвищення за виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

  надбавку за особливості проходження служби співробітникам Служби судової охорони в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавки за стаж служби.

  Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються Головою Служби судової охорони залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків за посадою;

  2) здійснювати преміювання співробітників Служби судової охорони відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби;

  3) забезпечувати надання один раз на рік співробітникам Служби судової охорони матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення) та допомоги на оздоровлення (в розмірі місячного грошового забезпечення).

  Установлення надбавки, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Голові Служби судової охорони та його заступникам здійснюється за письмовим погодженням з Головою Державної судової адміністрації.

  Преміювання Голови Служби судової охорони та його заступників здійснюється за письмовим погодженням з Головою Державної судової адміністрації.

  4. Виплачувати:

  1) надбавку за стаж служби співробітникам Служби судової охорони в розмірах, затверджених цією постановою;

  2) доплату за службу в нічний час співробітникам Служби судової охорони — в розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

  3) надбавку за спортивне звання співробітникам Служби судової охорони, які мають спортивне звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, “майстер спорту міжнародного класу”, — в розмірі 10 відсотків посадового окладу, “майстер спорту” — 5 відсотків посадового окладу. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

  Надбавка за спортивне звання виплачується співробітникам Служби судової охорони за умови, що їх діяльність відповідає профілю, за яким присвоєно спортивне звання;

  4) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

  Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується співробітникам Служби судової охорони за умови, що їх посадові обов’язки відповідають профілю, за яким присвоєно почесне звання;

  5) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і надбавку за службу в умовах режимних обмежень співробітникам Служби судової охорони — у розмірах та порядку, визначених законодавством.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73