• In English
 • Уряд затвердив Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

  Документом визначено конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.

  Планом, зокрема, передбачено:

  удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії та запобігання дискримінації щодо жінок і дівчат;

  проведення навчання з питань дотримання прав жінок та включення гендерної складової до освітніх стандартів з підготовки фахівців;

  удосконалення механізмів ефективності розслідування випадків сексуального насильства та забезпечення надання допомоги постраждалим жінкам і дівчатам;

  посилення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  удосконалення механізму забезпечення прав жінок і дівчат з вразливих груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, які належать до національних меншин, осіб з інвалідністю, літніх жінок;

   проведення інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок;

  покращення доступу дівчат і жінок до медичних, освітніх, правових та соціальних послуг.

  Реалізація цих заходів сприятиме подоланню всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат, зниженню рівня гендерно обумовленого та домашнього насильства, попередженню його проявів та своєчасній допомозі постраждалим особам, розширенню економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до правосуддя, участі у прийнятті рішень у політичному та суспільному житті.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 вересня 2018 р. № 634-р
  Київ
  Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

  1. Затвердити Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року (далі — Національний план дій), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

  виконання Національного плану дій;

  подання щороку до 20 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Верховному Суду, органам та установам системи правосуддя, Службі безпеки, Генеральній прокуратурі забезпечити виконання Національного плану дій у межах своїх повноважень.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73