• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 15 вересня 2021 р. № 963
  Київ
  Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому

  З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, і додаткового соціального захисту жінок в умовах підвищення пенсійного віку Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що з 1 жовтня 2022 року:

  особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, є меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та яка (який) враховується для обчислення пенсії, виплачується у межах зазначеного розміру щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень.

  Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

  Починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон) за рішенням Кабінету Міністрів України з одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої (якого) сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії. Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати;

  особам, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

  Якщо в осіб, зазначених в абзаці п’ятому цього пункту, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці п’ятому цього пункту (3 000 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

  2. Установити, що з 1 грудня 2022 року:

  особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) і в яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 500 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій;

  особам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного в них страхового стажу, виходячи з розміру 2 500 гривень.

  Особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, і працюють/провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, після звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацами другим, третім цього пункту, встановлюється з дати звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу.

  3. Установити, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9 відсотків зазначеної пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

  Щомісячне підвищення, передбачене цим пунктом, установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом.

  4. Виплати, визначені пунктами 1—3 цієї постанови, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою 2506080 “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду”.

  5. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 “Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274; 2021 р., № 29, ст. 1623) такі зміни:

  1) абзац перший після слів “в готівковій формі” доповнити словами “(крім виплат, зазначених в абзаці четвертому цього пункту)”;

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “З 1 жовтня 2022 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені абзацами другим — четвертим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” та проводяться одночасно з виплатою пенсії, застосовується в розмірі 0,1 відсотка суми виплат, передбачених зазначеною постановою.”.

  6. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій пунктів 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 849 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2472).

  7. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій особам, визначеним пунктами 1—3 цієї постанови, за матеріалами пенсійних справ і тарифу на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню в готівковій формі, визначеного пунктом 5 цієї постанови.

  8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 6 цієї постанови, який набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.

                   Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73