• In English
 • Уряд затвердив додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році. Документом передбачено, що підвищення кваліфікації за новим Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками проходитимуть вчителі початкової школи, заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах, вчителі іноземних мов, які навчають учнів перших класів і вчителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

  Також планується, що зазначене підвищення кваліфікації здійснюватимуть заклади післядипломної педагогічної освіти, які повинні залучати до реалізації освітньої програми відповідних тренерів, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 січня 2018 р. № 17-р
  Київ
  Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році

  З метою організації та забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

  1. Погодитися з пропозиціями Міністерства освіти і науки щодо:

  1) необхідності проведення у 2018 році додаткових заходів стосовно підвищення кваліфікації педагогічних працівників за Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками, що базуються на компетентнісному, особистісно-орієнтованому підходах;

  2) проходження підвищення кваліфікації у 2018 році:

  вчителями початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках;

  заступниками директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах;

  вчителями іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році;

  вчителями закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

  3) організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки типової освітньої програми закладами післядипломної педагогічної освіти, які повинні залучати на основі цивільно-правових угод до виконання відповідної програми чи її окремих освітніх компонентів (модулів) тренерів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, визначених підпунктом 2 цього пункту, список (перелік) яких затверджує Міністерство освіти і науки.

  2. Міністерству освіти і науки:

  1) затвердити та оприлюднити до 22 січня 2018 р. на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки типову освітню програму для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що повинна містити профіль (опис компетентностей) вчителя початкової школи відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22) (далі — Концепція “Нова українська школа”);

  2) затвердити список тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції “Нова українська школа”, які пройшли відповідну підготовку;

  3) затвердити перелік юридичних осіб, зокрема громадських об’єднань, установчими документами яких передбачено провадження освітньої діяльності, фізичних осіб — підприємців, які працюють за кодом згідно з КВЕД 85.5, практичний досвід роботи яких щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників становить не менш як один рік;

  4) забезпечити проведення відповідно до законодавства публічної закупівлі послуг щодо супроводу та технічної підтримки дистанційного навчання педагогічних працівників з метою підвищення їх кваліфікації відповідно до цього розпорядження;

  5) забезпечити включення до стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 “Початкова освіта” компетентностей, набуття яких здобувачами вищої освіти є необхідним для їх ефективної роботи відповідно до Концепції “Нова українська школа”.

  3. Обласним та Київській міській держадміністраціям:

  погодити та оприлюднити до 30 січня 2018 р. розроблені закладами післядипломної педагогічної освіти графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження;

  подавати Міністерству освіти і науки щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації відповідно до цього розпорядження.

  4. Міністерству освіти і науки разом з обласними, Київською міською держадміністраціями та за участю органів місцевого самоврядування, закладів післядипломної педагогічної освіти, закладів вищої освіти, громадських об’єднань забезпечити своєчасне та ефективне підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до цього розпорядження.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73