• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 березня 2021 р. № 277
  Київ
  Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що виплата і доставка пенсій та грошової допомоги одержувачам відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43), за місцем їх фактичного проживання у межах України проводиться організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, визначеними за результатами конкурсу, проведеного Пенсійним фондом України (далі — конкурс).

  До участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв’язку, які провадять господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку протягом не менше ніж п’ять років і надають такі послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких здійснюють свої повноваження головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі — уповноважені органи), якщо такі оператори поштового зв’язку мають фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.

  Умови, порядок і періодичність проведення конкурсу, а також критерії фінансової та матеріально-технічної спроможності учасника конкурсу визначаються правлінням Пенсійного фонду України.

  Для підготовки та проведення конкурсу Пенсійний фонд України утворює конкурсну комісію  та призначає її голову. До складу конкурсної комісії входять представники (не менше ніж сім осіб) Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Пенсійного фонду України, інших державних органів (за згодою).

  Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу є підставою для закупівлі уповноваженими органами послуг у переможців конкурсу із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”.

  Тарифи на оплату послуг з виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання їх одержувачів визначаються у договорі за результатами конкурсу і не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню в готівковій формі, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 “Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274).

  2. Пенсійному фонду України до 1 вересня 2021 р. провести конкурс для вибору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

  3. До визначення переможців проведення конкурсу функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує акціонерне товариство “Укрпошта”.

  4. Уповноваженим органам забезпечити постійне інформування одержувачів, яким пенсія та грошова допомога  виплачуються за місцем їх фактичного проживання у межах України відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 (крім одержувачів із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд), про зміну способу виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки уповноважених банків з 1 вересня 2021 р. та про умови доставки і виплати пенсій та грошової допомоги за місцем їх фактичного проживання, які запроваджуються з 1 вересня 2021 року.

  5. Установити, що у разі відсутності в уповноважених органах інформації про відкритий одержувачем, зазначеним у пункті 4 цієї постанови, поточний рахунок в уповноваженому банку виплата пенсій та грошової допомоги такому одержувачу з 1 вересня 2021 р. здійснюється через поточний рахунок, відкритий за зверненням уповноваженого органу у банку, уповноваженому на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначеному розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 р. № 25 “Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 127), про що уповноважений орган інформує одержувача.

  6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 1999 р. № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банкахˮ (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636) і від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43) зміни, що додаються.

  7. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2021 р., крім абзаців шостого, сьомого підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 вересня 2021 року.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73