• In English
 • Урядом затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році.

  Зокрема, обсяги прийому за державним замовленням на підготовку фахівців з вищою освітою становлять:

  “молодший спеціаліст” — 36854 особи, у тому числі за денною формою навчання — 33840 осіб;

  “бакалавр” — 79929 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 72677 осіб;

  “магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра” — 55932 осіб, у тому числі за денною формою навчання — 46209 осіб.

  Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становлять:

  до аспірантури — 4346 осіб;

  до докторантури — 459 осіб.

  Прийом учнів на навчання за робітничими професіями за державним замовленням у 2019 році передбачено в обсязі 18879 осіб.

  Підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку, спеціальну підготовку і спеціалізацію зможуть 178585 осіб.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 червня 2019 р. № 615
  Київ
  Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році та перелік державних замовників, що додаються.

  2. Установити, що перерозподіл місць державного замовлення між галузями знань, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73