• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 липня 2023 р. № 708
  Київ
  Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році

  Відповідно до абзацу першого частини сьомої статті 2 Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році та перелік державних замовників, що додаються.

  2. Установити, що:

  перерозподіл місць державного замовлення між галузями знань забороняється, крім випадків, передбачених для окремих пільгових категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, визначених Порядком прийому на навчання для здобувачів вищої освіти в 2023 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 15 березня 2023 р. № 276, та Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 15 березня 2023 р. № 277;

  за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів державні замовники у разі потреби збільшують обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів) на основі повної загальної середньої освіти на кількість зарахованих за квотою до закладів вищої (фахової передвищої) освіти осіб, місцем проживання яких є території, що входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

  3. Дозволити державним замовникам за рахунок невикористаних місць державного замовлення, затвердженого цією постановою, переводити на навчання за кошти державного бюджету студентів з числа осіб, віднесених до категорій, визначених Порядком переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1224 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 88, ст. 5470), а також студентів, які були зараховані до закладів вищої, фахової передвищої освіти у 2022 році для здобуття певного освітнього (освітньо-професійного) ступеня освіти на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, до настання обставин їх віднесення до категорій, визначених зазначеним Порядком, здобувають такий ступінь освіти вперше та не заперечують щодо такого переведення.

  4. Міністерству економіки з урахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я під час формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2024 році передбачити збільшення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальностями 222 “Медицина”, 225 “Медична психологія”, 227 “Терапія та реабілітація” і 231 “Соціальна робота”.


            Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73