• In English
 • Урядом урегульовано питання оплати праці працівників державних органів, суддів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році.

  Прийнята Кабінетом Міністрів України постанова спрямована на впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році шляхом затвердження коефіцієнтів співвідношень посадових окладів державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державах органів, які виконують функції з обслуговування, судів, органів та установ системи правосуддя до мінімального розміру посадового окладу працівників групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 лютого 2019 р. № 102
  Київ
  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів забезпечити введення посад державної служби, прирівняних до 8 та 9 груп оплати праці, з урахуванням складності виконуваних робіт, рівня відповідальності та кваліфікації працівника.

  3. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 81