• In English
 • Уряд вніс зміну до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

  Реалізація постанови створить необхідні умови для правоможності засідань комітету з призначення в частині забезпечення його кворуму з метою прийняття більшістю його складу управлінських рішень щодо кваліфікованого відбору керівників суб’єктів господарювання.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 грудня 2018 р. № 1196
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 23 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 23 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383; 2018 р., № 29, ст. 1021), доповнивши його  після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

  “У разі відсутності Міністра Кабінету Міністрів України чи неможливості здійснення з інших причин ним повноважень члена комітету з призначення його повноваження здійснює Державний секретар Кабінету Міністрів України.”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами п’ятим — одинадцятим.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25