• In English
 • Понад мільйон гривень спрямовано на фінансування державних програм і заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів в рамках зазначених програм.

  Рішення Уряду спрямовано на забезпечення фінансування заходів і завдань, передбачених державними соціальними програмами “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року” та “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року”.

  Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації у 2018 році заходів і завдань, передбачених цими програмами, становить 620,5 тис. грн., у 2019-му — 540,5 тис. гривень.

  Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Зазначений обсяг видатків забезпечуватиметься за рахунок бюджетної програми “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” шляхом перерозподілу коштів між напрямами використання, а саме за рахунок економії виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”. Така економія утворилася внаслідок того, що почесне звання “Мати-героїня” у I півріччі 2018 року було присвоєно меншій кількості осіб, ніж планувалося.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 вересня 2018 р. № 782
  Київ
  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), такі зміни:

  пункт 3 доповнити підпунктами 6 і 7 такого змісту:

  “6) виконання заходів і завдань, передбачених Державною соціальною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1165), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики;

  7) виконання заходів і завдань, передбачених Державною соціальною програмою “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 453 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 48, ст. 1673), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики.”;

  у підпункті 3 пункту 4 цифри і слово “4 та 5” замінити цифрами “4—7”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73