• In English
 • Уряд вніс зміни до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів.

  Рішенням передбачено організацію і здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх установах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів, а також уточнення періоду звітування про стан організації і здійснення внутрішнього контролю в державних органах.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 квітня 2019 р. № 350
  Київ
  Про внесення змін до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3329), такі зміни:

  у пункті 1 слова “закладах та підвідомчих бюджетних установах” замінити словами “установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів”;

  пункт 10 після слова “щороку” доповнити словами і цифрами “починаючи з 2020 року”.

  Прем’єр-міністр України                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67