• In English
 • Урядом прийнято рішення, спрямоване на забезпечення житлом внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з її числа.

  Постанова Кабінету Міністрів регулює порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини та передбачає норму щодо взяття на квартирний облік та забезпечення житлом за місцем взяття на облік внутрішньо переміщених осіб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 16 років, а також осіб з їх числа.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 серпня 2018 р. № 616
  Київ
  Про внесення змін до пункту 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміни до пункту 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2011 р., № 30, ст. 1298; 2014 р., № 93, ст. 2684), виклавши його в такій редакції:

  “64. У разі коли в дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або повернення до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей за місцем походження або проживання дитини чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи з урахуванням її бажання подає органу опіки та піклування документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік.

  Орган опіки та піклування за місцем походження або проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або іншій установі, в яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73