• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 лютого 2021 р. № 92
  Київ
  Питання забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р.  № 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 878, № 50, ст. 3324; 2011 р., № 69, ст. 2624), зміни, що додаються.

  2. Установити, що атестати відповідності на комплексні системи захисту інформації, які чинні на момент набрання чинності цією постановою, зберігають чинність протягом строку їх дії.

  3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 522 “Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 864).

  4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності цією постановою затвердити вимоги до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створені відповідно до закону.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49