• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 грудня 2019 р. № 1137
  Київ
  Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг

  Відповідно до пункту 5 статті 1 Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що додається.

  2. Установити, що з 1 січня 2020 р. Єдиний державний веб-портал електронних послуг виконує також функції Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

  3. Визначити, що постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 4, ст. 109) та від 30 січня 2013 р. № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 339) застосовуються в частині, що не суперечить цій постанові.

  4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Єдиного державного веб-порталу електронних послуг відповідно до затвердженого Міністерством плану з урахуванням готовності програмних та технічних засобів веб-порталу.

  5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти актів законодавства та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

         Прем’єр-міністр України                             О. ГОНЧАРУК

  Інд. 49