• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 лютого 2020 р. № 141
  Київ
  Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України  від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742;  2015 р., № 100,  ст. 3432; 2016 р., № 16, ст. 651) і від 4 липня 2017 р. № 668 “Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246; 2018 р., № 29, ст. 1023, № 70, ст. 2377) зміни, що додаються.

  2. Установити, що місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті,  не повинен перевищувати  1 250 тис. гривень. 

  3. Відповідно до положень пунктів 1 і 2 цієї постанови:

  керівникам уповноважених органів управління, а також керівнику уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі забезпечити перегляд за угодою сторін контрактів із керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також цивільно-правових угод із членами наглядових рад зазначених суб’єктів господарювання, укладених до набрання чинності цією постановою;

  рекомендувати наглядовим радам суб’єктів господарювання державного сектору економіки переглянути контракти із керівниками зазначених суб’єктів господарювання,  укладені до набрання чинності цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                                   О. ГОНЧАРУК

  Інд. 25