• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 квітня 2022 р. № 330-р
  Київ
  Питання річних загальних зборів приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”

  1. Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про управління об’єктами державної власності”, Статуту приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 235, затвердити:

  річний звіт приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго” (далі — товариство) за 2021 рік;

  звіт про винагороду членів наглядової ради товариства за 2021 рік.

  2. Визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу товариства у 2021 році задовільною.

  3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку товариства за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  40 відсотків чистого прибутку в розмірі 4 504 322 000 гривень — на виплату дивідендів до спеціального фонду державного бюджету;

  60 відсотків чистого прибутку в розмірі 6 756 483 000 гривень — на розвиток виробництва.

  Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства.

           Прем’єр-міністр України                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37