• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 квітня 2021 р. № 349-р
  Київ
  Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Українська залізниця”

  Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та Статуту акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 “Питання акціонерного товариства “Українська залізниця”:

  1. Затвердити:

  річний звіт акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2019 рік, який включає консолідовану фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”;

  звіт наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2019 рік;

  звіт правління акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2019 рік за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

  2. Визнати роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства “Українська залізниця” в 2019 році задовільною.

  3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  30 відсотків чистого прибутку в розмірі 749,5 млн. гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

  70 відсотків чистого прибутку у розмірі 1747,8 млн. гривень — на покриття збитків минулих років (за вирахуванням вартості майна тимчасового контрольного пункту в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення “Чонгар” та зони сервісного обслуговування перед ним, визначеної суб’єктом оціночної діяльності у розмірі 115,6 млн. гривень) 1632,2 млн. гривень.

  Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2021 року.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21