• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 квітня 2022 р. № 346-р
  Київ
  Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Українська залізниця”

  1. Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності”, “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, Статуту акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 “Питання акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердити такий розподіл чистого прибутку акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

  30 відсотків чистого прибутку в розмірі 128 317,5 тис. гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

  70 відсотків чистого прибутку в розмірі 299 407,5 тис. гривень — на покриття збитків минулих років.

  2. Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства.

  3. Подати на розгляд загальним зборам товариства до 20 червня 2022 р.:

  річний звіт акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2021 рік, який включає консолідовану фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора;

  звіт наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2021 рік;

  звіт правління акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2021 рік за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

  Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21