• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 16 грудня 2020 р. № 1275
  Київ
  Питання реалізації підпункту 392.4.2.2 підпункту 392.4.2 пункту 392.4 статті 392 Податкового кодексу України

  Відповідно до абзацу першого підпункту 392.4.2.2 підпункту 392.4.2 пункту 392.4 статті 392 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити перелік фондових бірж, на яких перебувають в обігу акції (частки) публічних компаній, що додається.

  2. Установити, що акції (частки) публічних компаній визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, яка включена до переліку, затвердженого цією постановою, за умови перебування зазначених акцій (часток) в лістингу такої фондової біржі.

  3. Рекомендувати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку подавати пропозиції щодо внесення змін до переліку, затвердженого цією постановою, з урахуванням розвитку міжнародного ринку капіталу.

  4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67