• In English
 • Постановою затверджується Положення про Раду громадського контролю та Порядок формування складу Ради.

  Оскільки Законом України “Про Державне бюро розслідувань” передбачено, що Рада громадського контролю утворюється з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань, основними її завданнями визначені: забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Бюро; сприяння взаємодії Бюро з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Бюро, та сприяння врахуванню Бюро громадської думки під час реалізації ним покладених на нього завдань.

  Крім того, у Положенні про Раду громадського контролю визначені правові засади діяльності зазначеної Ради, її функції, права, строк діяльності та умови дострокового припинення діяльності, повноваження голови, заступника голови і секретаря Ради, обов’язки членів, інші організаційні засади діяльності Ради.

  Порядком формування складу Ради передбачено, що формування зазначеного консультативно-дорадчого органу відбуватиметься на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового голосування під час проведення установчих зборів.

  Прийняття Урядом постанови щодо створення при Державному бюро розслідувань Ради громадського контролю покликане забезпечити здійснення контролю за діяльністю новоствореного правоохоронного органу з боку громадськості, зокрема, в частині дотримання ним прав і свобод людини і громадянина та мінімізувати ризики здійснення ним неправомірних дій, прийняття рішень, які не відповідатимуть інтересам суспільства.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 грудня 2017 р. № 1086
  Київ
  Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

  Відповідно до частини другої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

  Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17