• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 серпня 2021 р. № 864
  Київ
  Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг

  Відповідно до абзаців першого та п’ятого частини четвертої статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг (далі — Порядок), що додається:

  2. Міністерству цифрової трансформації:

  1) забезпечити інформаційну взаємодію між системою онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — система моніторингу) і електронними інформаційними ресурсами суб’єктів моніторингу якості надання адміністративних послуг (далі — моніторинг) та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, зокрема шляхом:

  до 1 листопада 2021 р. — підключення до системи моніторингу електронних інформаційних ресурсів, які використовуються центрами надання адміністративних послуг, безперебійної передачі до системи моніторингу даних, визначених відповідно до порядку інформаційної взаємодії, а також надання посадовим особам центрів доступу до зазначеної системи;

  протягом 2021 і 2022 років — поступового підключення електронних інформаційних ресурсів інших суб’єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, безперебійної передачі до системи моніторингу даних, визначених відповідно до порядку інформаційної взаємодії, а також надання доступу посадовим особам таких суб’єктів та органів до зазначеної системи.

  Інформаційна взаємодія між системою моніторингу та електронними інформаційними ресурсами суб’єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, а також надання доступу відповідним посадовим особам до зазначеної системи здійснюються відповідно до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2021 р., № 43, ст. 2625);

  2) протягом 2021 року разом із зазначеними у підпунктах 2—5 пункту 6 та пункті 7 Порядку іншими суб’єктами моніторингу та органами, які беруть участь у проведенні моніторингу, провести роботу з виявлення проблем, які виникають у зв’язку із запровадженням моніторингу, розроблення та вжиття заходів з їх розв’язання, поширення досвіду розв’язання проблем серед суб’єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу;

  3) до 1 жовтня 2021 р. розробити та затвердити Основні вимоги до якості обслуговування суб’єктів звернення;

  4) до 1 листопада 2021 р. розробити та затвердити Методику проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг;

  5) до 30 грудня 2021 р.:

  забезпечити доопрацювання системи моніторингу відповідно до вимог Порядку;

  провести пробну зовнішню оцінку рівня задоволеності суб’єктів звернення;

  6) до 30 грудня 2022 р. запровадити моніторинг з використанням системи моніторингу в повному обсязі;

  7) забезпечити захист інформації в системі моніторингу із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

  3. Іншим суб’єктам моніторингу та органам, які беруть участь у проведенні моніторингу (підпункти 2—5 пункту 6 та пункт 7 Порядку):

  1) до 1 жовтня 2021 р.:

  вжити відповідно до компетенції заходів для підключення до системи моніторингу електронних інформаційних ресурсів, які використовуються центрами надання адміністративних послуг, безперебійної передачі до неї даних, визначених відповідно до порядку інформаційної взаємодії, а також надання доступу до системи моніторингу адміністраторам центру та іншим посадовим особам, залученим до його роботи;

  спланувати та розпочати запровадження моніторингу (суб’єкти моніторингу, які не підключені до системи моніторингу, запроваджують та проводять його з використанням власних технічних та програмних засобів без розміщення звітності про результати моніторингу у зазначеній системі);

  повідомити Міністерству цифрової трансформації про запровадження моніторингу (у довільній формі);

  2) протягом 2021 року взяти участь у роботі, передбаченій підпунктом 2 пункту 2 цієї постанови;

  3) протягом 2021 і 2022 років:

  підключити свої електронні інформаційні ресурси до системи моніторингу, забезпечити безперебійну передачу до неї даних, визначених відповідно до порядку інформаційної взаємодії, а також визначити посадових осіб та забезпечити надання їм доступу до зазначеної системи (з урахуванням вимог абзацу другого підпункту 1 цього пункту);

  повідомити Міністерству цифрової трансформації про запровадження моніторингу з використанням системи моніторингу (у довільній формі);

  4) до 30 грудня 2022 р. подати звітність про результати моніторингу з використанням системи моніторингу відповідно до Порядку.

  4. Рекомендувати суб’єктам моніторингу та органам, які беруть участь у проведенні моніторингу, враховувати результати моніторингу, зокрема рейтинг суб’єктів надання адміністративних послуг та центрів надання адміністративних послуг, під час визначення розміру премій, надбавок та доплат працівникам зазначених суб’єктів та центрів.


          Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 81