• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 квітня 2021 р. № 453
  Київ
  Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

  Відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;

  типовий договір надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенції.

  2. Установити, що одержувачі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (далі — субвенція):

  1) мають право здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету одночасно з державного та місцевих бюджетів.

  Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

  2) можуть передбачати у договорах про закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету попередню оплату у розмірі до 30 відсотків їх вартості, визначеної у зазначених договорах, строком не більш як на три місяці;

  3) не менше ніж за сім робочих днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель/спрощеної закупівлі інформують Міністерство цифрової трансформації шляхом надсилання проекту тендерної документації/проекту оголошення про проведення спрощеної закупівлі шляхом заповнення електронної форми через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”;

  4) перед підписанням з виконавцем договору щодо надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенції, погоджують документацію з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації відповідно до вимог статті 48 Бюджетного кодексу України, пункту 8 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1048 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 30, ст. 1423; 2009 р., № 24, ст. 797), пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1308);

  5) вживають заходів для створення локальних мереж у закладах соціальної інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

  6) після прийняття рішення про розподіл субвенції щомісяця до 10 числа подають до Міністерства цифрової трансформації та обласних державних адміністрацій звіт про використання субвенції шляхом заповнення електронної форми через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”.

  3. Абзац перший пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1308; 2011 р., № 42, ст. 1716; 2019 р., № 44, ст. 1536; 2020 р., № 87, ст. 2805), викласти в такій редакції:

  “13. Під час виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проектами) після їх погодження з Генеральним державним замовником у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, а в разі закупівель послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, — коли їх вартість перевищує 1 тис. гривень.”.

  4. Міністерству цифрової трансформації:

  1) забезпечити збір, обробку та відбір клопотань щодо підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, поданих сільськими, селищними, міськими радами;

  2) за результатами проведеного відбору подати у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, у 2021 році;

  3) розробити та затвердити:

  форму звітності про використання субвенції;

  методичні рекомендації з побудови локальних мереж у закладах соціальної інфраструктури.

  5. Обласним державним адміністраціям:

  протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою сприяти поданню сільськими, селищними, міськими радами клопотань щодо підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету;

  протягом 2021 року надавати сільським, селищним, міським радам та їх виконавчим органам фахову підтримку для здійснення закупівель послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21