• In English
 • Уряд затвердив Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.

  Це консультативно-дорадчий орган, утворений Національною академією наук разом з МОН для сприяння розвитку фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

  Серед завдань Міжвідомчої ради, зокрема, визначені:

  створення ефективної системи координації роботи з розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;

  підготовка пропозицій з використання результатів фундаментальних досліджень у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках в усіх галузях економіки;

  сприяння організації наукових зв’язків між різними відомствами та установами, взаємодії науки та освіти, розширенню зв’язків науки з виробництвом;

  сприяння міжнародному науковому співробітництву, інтеграції української науки у світовий науковий та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

  Також Уряд затвердив склад Ради. Її очолюють два співголови, якими за посадами є Міністр освіти і науки та президент Національної академії наук. До Ради увійдуть представники національних галузевих академій наук, МОЗ, Мінекономрозвитку, Міноборони, інших міністерств, наукових установ, громадських організацій. Персональний склад має бути затверджено протягом найближчого місяця Національною академією наук разом з МОН.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 липня 2018 р. № 526
  Київ
  Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

  Відповідно до абзацу третього частини другої статті 17 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні;

  склад Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.

  2. Рекомендувати Національній академії наук у місячний строк:

  затвердити разом з Міністерством освіти і науки в установленому порядку персональний склад Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні;

  привести власні акти у відповідність з цією постановою.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу одинадцятого пункту 4 Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 321 “Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25).

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73