• In English
 • Для забезпечення здійснення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства своїх повноважень та функцій Уряд вніс зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України в частині визначення повноважень згаданого міністерства, затвердження граничної чисельності працівників його апарату, врегулювання питання спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідного Міністра тощо.

  Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” Мінекономрозвитку перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а Мінагрополітики реорганізовано шляхом приєднання до новоствореного відомства.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 вересня 2019 р. № 838
  Київ
  Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців десятого та одинадцятого пункту 1, абзацу двадцять третього підпункту 1 та абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 3, підпунктів 355—366 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою від 20 серпня 2014 р. № 459 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183), — в редакції цієї постанови, а також пункту 12, підпункту 1, абзаців четвертого — дев’ятого підпункту 2 пункту 16 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 81