• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 березня 2021 р. № 333
  Київ
  Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів

  Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку у сумі 693 693 тис. гривень шляхом:

  1) зменшення їх обсягу за програмою 2301220 “Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я” на суму 693 693 тис. гривень;

  2) збільшення їх обсягу за програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 693 693 тис. гривень.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 “Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 25, ст. 1168) зміни, що додаються.

  3. Забезпечити:

  Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбачених пунктом 2 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

  обласним та Київській міській державним адміністраціям — розподілити у тижневий строк обсяг видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених пунктом 2 змін, затверджених цією постановою;

  структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій закупівлю кисневих концентраторів та їх розподіл між закладами охорони здоров’я та/або фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з Національною службою здоров’я договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73