• In English
 • Уряд прийняв рішення, яке забезпечить проведення підприємством “Енергоринок” закупівлі та впровадження в експлуатацію програмного та технічного забезпечення, товарів та послуг, необхідних для забезпечення функціонування ринку “на добу наперед”, внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку, виконання функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, гарантованого покупця.  Рішення прийнято на виконання норм Закону України “Про ринок електричної енергії”.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 13 грудня 2017 р. № 991
  Київ
  Питання діяльності державного підприємства “Енергоринок”

  Відповідно до абзацу сьомого пункту 16 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” з метою забезпечення створення умов для впровадження нового ринку електричної енергії Кабінет Міністрів України постановляє:

  Установити, що:

  державне підприємство “Енергоринок”:

  - здійснює за рахунок інших надходжень коштів (3 відсотків річних, інфляційних нарахувань та штрафних санкцій) закупівлю послуг з використання та супроводження програмного забезпечення, необхідного для функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, на умовах аутсорсингу та закупівлю матеріально-технічного забезпечення, необхідного для організації роботи оператора ринку, зокрема серверного обладнання, мережевого обладнання, засобів зв’язку та Інтернету, персональних комп’ютерів, оргтехніки, системи керування базами даних, системного та прикладного програмного забезпечення, засобів кібернетичної безпеки;

  - залучає у разі потреби консультанта для розроблення технічних завдань, необхідних для підготовки тендерної документації на проведення закупівель, зазначених в абзаці третьому постановляючої частини цієї постанови;

  - інформує Кабінет Міністрів України про виконання абзаців третього і четвертого постановляючої частини цієї постанови;

  вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3027) в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвестиції, інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги не поширюються на державне підприємство “Енергоринок”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37