• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 лютого 2021 р. № 145
  Київ
  Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (далі ― Програма), що додається.

  2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 728 “Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 82, ст. 2726) зміни, що додаються.

  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

  під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

  4. Виконавцям заходів Програми:

   забезпечити її виконання в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

  подавати кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73