• In English
 • Уряд затвердив Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та удосконалив Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  Постановою визначено єдині підходи до організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах. Зокрема, щодо:

  визначення основних складових системи внутрішнього контролю;

  звітування Мінфіну про стан організації та здійснення внутрішнього контролю;

  запровадження вимог щодо підписання декларації з внутрішнього аудиту;

  забезпечення запровадження стратегічного планування діяльності з внутрішнього аудиту;

  утворення в міністерствах аудиторських комітетів;

  уточнення окремих положень щодо визначення об’єкта внутрішнього аудиту;

  актуалізацію функцій підрозділів внутрішнього аудиту;

  запровадження практики проведення ІТ аудитів.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 грудня 2018 р. № 1062
  Київ
  Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001

  Відповідно до частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, що додаються.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2799; 2016 р., № 100, ст. 3261; 2017 р., № 15, ст. 430) зміни, що додаються.

  3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших головних розпорядників коштів державного бюджету:

  забезпечити у двомісячний строк підписання декларацій внутрішнього аудиту;

  у разі утворення аудиторських комітетів поінформувати Міністерство фінансів у місячний строк після їх утворення;

  привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити заходи, визначені пунктом 3 цієї постанови.

  5. Міністерству фінансів:

  довести у місячний строк до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших головних розпорядників коштів державного бюджету роз’яснення щодо примірної структури (змісту) декларації внутрішнього аудиту;

  надавати роз’яснення щодо застосування Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67