• In English
 • Рішенням Уряду введено до складу Координаційної ради з питань логістики Голову ДРС і представника Федерації роботодавців України (за згодою).

  Згідно з Положенням про Координаційну раду з питань логістики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 859, метою діяльності Ради є вирішення питань логістичного забезпечення функціонування транспорту та дорожнього господарства, а її основними завданнями:

  1) сприяння забезпеченню координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій у сфері розвитку транзитного потенціалу і логістики;

  2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо: формування та реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики; визначення механізму підвищення якості транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури; вдосконалення логістики перевезень; підвищення ефективності процедур здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон; скорочення витрат на міжнародні та внутрішні перевезення товарів;

  удосконалення моніторингу міжнародних перевезень; зменшення часу на транспортування товарів до пункту призначення; забезпечення кваліфікованим персоналом логістичної інфраструктури;

  3) визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

  4) удосконалення нормативно-правової бази з питань транспорту, дорожнього господарства, державної митної та податкової справи, здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон та з інших питань, що належать до компетенції Ради.

  Пунктом 7 Положення передбачено, що у рамках діяльності Ради можуть утворюватися робочі групи, які виконують завдання Ради за відповідними напрямами, визначеними цим Положенням, проводять експертну оцінку з питань, що належать до компетенції Ради, а також розробляють пропозиції та рекомендації щодо найбільш ефективних способів їх вирішення.

  Для виконання покладених на Раду завдань залучено ДРС, основними завданнями якої є реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, та координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

  Протягом останніх років під керівництвом Голови ДРС та із залученням представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, об’єднань підприємств і бізнесу, зокрема Федерації роботодавців  України,  опрацьовувалось питання зміни (індексації) тарифів у сфері вантажних залізничних перевезень та удосконалення методологічних засад тарифоутворення у цій сфері. 

  Для збереження цієї практики створено у рамках діяльності Ради робочу групу щодо тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень під керівництвом Голови ДРС.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 квітня 2018 р. № 319
  Київ
  Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 859

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України   від 6 вересня 2017 р. № 859 “Про утворення Координаційної ради з питань логістики” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2838) такі зміни:

  після позиції

  “Голова ДФС”

  доповнити такою позицією:

  “Голова ДРС”;

  доповнити додаток такою позицією:

  “Представник Федерації роботодавців (за згодою)”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21