• In English
 • Уряд затвердив склад робочої групи та план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

  Міністерство у справах ветеранів визначено відповідальним за підготовку збірної команди України, забезпечення її участі разом з національною делегацією в цих змаганнях.

  Метою акта є створення умов для всебічної і якісної підготовки та успішного виступу збірної команди України в зазначених міжнародних спортивних змаганнях, що сприятиме соціальній, фізичній та психологічній реабілітації військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які отримали травми, поранення або захворювання під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій, а також популяризації спорту як засобу фізичної реабілітації.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 червня 2019 р. № 393-р
  Київ
  Деякі питання організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”

  1. Утворити робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” (далі – план заходів), що додається.

  3. Визначити Міністерство у справах ветеранів відповідальним за підготовку збірної команди України, забезпечення її участі разом з національною делегацією в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

  4. Міністерству у справах ветеранів:

  підготувати та внести в установленому порядку проекти нормативно-правових актів щодо здійснення Міністерством заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”, а також відповідних видатків;

  провести організаційні заходи з відбору та комплектування збірної команди України з числа військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій;

  під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати у бюджетних запитах видатки, необхідні для фінансування заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

  забезпечити належну організацію та підготовку збірної команди України та її участь у міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”;

  забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі коштів Трастових фондів НАТО на підтримку України, юридичних та фізичних осіб.

  6. Обласним та Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити створення умов для проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій;

  надавати підтримку в проведенні регіональних та національних етапів відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”, а також супроводженні їх членами сімей або іншими особами під час проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 55