• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 травня 2022 р. № 638
  Київ
  Деякі питання здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану з метою зменшення їх дефіциту на внутрішньому ринку

  Відповідно до статті 64 Конституції України, статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” з метою зменшення дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Уповноважити акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — АТ “Укрзалізниця”) здійснювати функції замовника із здійснення закупівель нафтопродуктів та супутніх послуг, пов’язаних із закупівлею нафтопродуктів (далі — товари і послуги), за зовнішньоекономічними та іншими договорами (контрактами), зокрема довгостроковими, з подальшою реалізацією на внутрішньому ринку для зменшення дефіциту нафтопродуктів в умовах воєнного стану.

  2. Установити, що:

  1) АТ “Укрзалізниця”, здійснюючи функції замовника товарів і послуг, діє в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України, — гострого дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку України, що унеможливлює стале функціонування національної економіки та створює загрози для цивільного населення України;

  2) фінансування витрат АТ “Укрзалізниця”, пов’язаних з придбанням товарів і послуг, здійснюється за рахунок власних коштів товариства, інших коштів, залучених ним, зокрема під державні гарантії України, незалежно від того, чи передбачені такі видатки, обсяги та джерела фінансування фінансовим планом зазначеного товариства;

  3) нафтопродукти, придбані АТ “Укрзалізниця” та поставлені на митну територію України, підлягають:

  реалізації АТ “Укрзалізниця” на внутрішньому ринку України в обсягах, необхідних для зменшення дефіциту нафтопродуктів;

  використанню для власних потреб;

  придбанню у АТ “Укрзалізниця” для накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, задоволення потреб національної безпеки та оборони у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  4) обсяги нафтопродуктів (залишки, а також окремі партії нафтопродуктів, логістичні витрати з придбання і доставки яких істотно зменшилися порівняно з аналогічними договорами, що укладаються іншими учасниками ринку) підлягають придбанню органами державної влади або реалізації на внутрішньому ринку за вільними цінами незалежно від їх балансової вартості (собівартості їх придбання, доставки і реалізації) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  5) з метою укладення зовнішньоекономічних та інших договорів (контрактів) на закупівлю товарів і послуг (далі — договори):

  Міністерство енергетики надає АТ “Укрзалізниця” інформацію про орієнтовний середньомісячний обсяг нафтопродуктів, необхідний для зменшення дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку у 2022 році;

  АТ “Укрзалізниця” з урахуванням інформації, зазначеної в абзаці другому цього підпункту, здійснює моніторинг ринків нафтопродуктів, логістичних послуг з їх доставки, проводить переговорні процедури з потенційними постачальниками товарів і послуг;

  АТ “Укрзалізниця” здійснює укладення договорів у межах обсягів, необхідних для зменшення дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку, обчислених з урахуванням інформації, зазначеної в абзаці другому цього підпункту, у встановленому законодавством порядку.

  3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  4. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та Міністерством інфраструктури внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення порядку придбання органами державної влади у АТ “Укрзалізниця” нафтопродуктів для накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, задоволення потреб національної безпеки та оборони, а також пропозиції щодо можливих джерел компенсації від’ємної різниці між собівартістю нафтопродуктів та ціною їх реалізації на внутрішньому ринку України в разі істотного зменшення логістичних витрат порівняно з аналогічними договорами, що укладаються іншими учасниками ринку.

  Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ
  Інд. 21