• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 13 березня 2022 р. № 267
  Київ
  Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україніˮ:

  1) вимоги підпунктів 1, 2, 21 та 6 пункту 33 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), в частині погодження з Міністерством фінансів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і штатних розписів та внесення змін до цих документів не застосовуються.

  Документи, визначені пунктами 32 та 36 зазначеного Порядку, затверджуються відповідно керівником або заступником керівника установи вищого рівня і керівниками та/або заступниками керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад;

  2) головні розпорядники коштів державного бюджету забезпечують внесення змін до паспортів бюджетних програм у місячний строк після внесення змін до розпису державного бюджету в установленому порядку;

  3) Державна казначейська служба за погодженням з Міністром фінансів здійснює перерозподіл, наближення та фінансове забезпечення видатків на національну безпеку і оборону, заходи правового режиму воєнного стану, а також платежі за видатками головних розпорядників коштів державного бюджету в межах затверджених для них Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” бюджетних призначень з подальшим внесенням змін до розпису Державного бюджету України на 2022 рік, порядків використання бюджетних коштів та паспортів бюджетних програм в установленому порядку; за видатками розпорядників нижчого рівня та/або одержувачів коштів державного бюджету з урахуванням розподілів (змін до розподілів) бюджетних асигнувань, наданих головними розпорядниками коштів державного бюджету.

  Міністерство фінансів після внесення змін до розпису державного бюджету в установленому порядку інформує Державну казначейську службу та головних розпорядників коштів державного бюджету про внесені зміни до розпису державного бюджету.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 177 “Деякі питання затвердження фінансових документів в умовах воєнного стану” і розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 182 “Деякі питання казначейського обслуговування”.

            Прем’єр-міністр України                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67