• In English
 • Урядом прийнято постанову щодо деяких питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

  Рішення прийняте для зменшення ризику виникнення зазначених надзвичайних ситуацій в умовах встановлення особливого правового режиму на територіях України, тимчасово окупованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та дії особливого періоду.

  Постановою, зокрема, передбачається:

  низка заходів для убезпечення злагоджених дій єдиної державної системи цивільного захисту щодо прогнозування критичних ситуацій, усунення факторів, що сприяють їх виникненню в галузях та сферах суспільного життя, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України;

  окреслюється коло галузей, сфер суспільного життя та об’єктів, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України;

  розроблення та затвердження спеціальних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого водопостачання, підприємствами, установами, організаціями, які провадять діяльність та надають послуги у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, спільно з органами місцевого самоврядування.

   

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 вересня 2018 р. № 779
  Київ
  Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

  Відповідно до статті 16 Кодексу цивільного захисту України та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (далі — надзвичайні ситуації), забезпечення стійкого
  функціонування об’єктів  в умовах особливого періоду Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що дія цієї постанови поширюється на органи
  управління цивільного захисту, а саме на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування та об’єкти незалежно від форми власності, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам та які:

  провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії, гарячої води, електричної енергії і природного газу, виробництва харчових продуктів, охорони здоров’я;

  включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555);

  підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду;

  є об’єктами підвищеної небезпеки.

  2. Керівникам функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, на які поширюється дія цієї постанови, забезпечити:

  уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації і планів локалізації та ліквідації наслідків аварій, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

  готовність до здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та  інформування їх про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії  у зоні можливої надзвичайної ситуації;

  спостереження та контроль за ситуацією на об’єктах, на які поширюється дія цієї постанови, територіях цих об’єктів та/або за їх межами, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій, їх масштабів;

  уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, можливість залучення додаткових сил і засобів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  створення і використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

  3. Керівникам суб’єктів господарювання, яких відповідно до законодавства віднесено до категорій цивільного захисту (особливої важливості, першої або другої):

  вжити заходів до забезпечення функціонування суб’єктів господарювання у разі загрози виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій і в особливий період, продовження виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг у встановлених обсягах та відповідно до визначеної номенклатури, а також здатності швидкого відновлення виробництва;

  негайно інформувати про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, порушення функціонування суб’єктів господарювання та/або загрозу їх зупинки (припинення виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг) органи управління цивільного захисту (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації), територіальні органи Служби безпеки та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

  4. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, які провадять діяльність та надають послуги у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечити:

  разом з органами місцевого самоврядування розроблення та затвердження плану спеціальних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до припинення централізованого водопостачання, в якому передбачити застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води, використання резервних джерел і систем водопостачання;

  вжиття заходів до забезпечення охорони джерел та систем централізованого водопостачання,  ліквідації причин і наслідків загроз виникнення надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води;

  вирішення ситуаційних питань, пов’язаних з можливим порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі).

  5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству екології та природних ресурсів разом з Державною службою статистики та Державною службою з надзвичайних ситуацій утворити робочі групи для проведення відповідно до компетенції моніторингу галузей (сфер), на які поширюється дія цієї постанови, прогнозування розвитку їх ринків у сфері конкуренції, виявлення можливих причин погіршення обстановки, підготовки пропозицій щодо її нормалізації з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подавати щокварталу (а у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації — негайно) до Державної служби з надзвичайних ситуацій аналітичні матеріали.

  6. Державній службі з надзвичайних ситуацій узагальнювати аналітичні матеріали та подавати їх для розгляду Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для забезпечення координації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій державного рівня.

  7. Фонду державного майна посилити заходи із здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації покупцями, які придбали зазначені об’єкти, у галузях (сферах), на які поширюється дія цієї постанови, щодо збереження основних видів діяльності таких об’єктів та забезпечити під час розроблення і затвердження умов їх продажу посилення зобов’язань покупця в частині збереження основних видів їх діяльності.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75