• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 жовтня 2021 р. № 1160
  Київ
  Деякі питання забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога

  Відповідно до статті 24 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, частини першої статті 63, статті 771 Закону України “Про освіту”, частини четвертої статті 8 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, частини п’ятої статті 27 Закону України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я” та з метою забезпечення рівних прав, можливостей та безперервності здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні та/або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити державну установу “Школа супергероїв” з віднесенням її до сфери управління Міністерства освіти і науки.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Статут державної установи “Школа супергероїв”;

  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора державної установи “Школа супергероїв”;

  Умови оплати праці працівників державної установи “Школа супергероїв”;

  Порядок надання освітніх послуг особам, які здобувають дошкільну чи повну загальну середню освіту та перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

  3. Затвердити граничну чисельність працівників державної установи “Школа супергероїв” — 235 одиниць.

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Міністерству освіти і науки:

  здійснити в установленому порядку заходи щодо утворення та державної реєстрації державної установи “Школа супергероїв”;

  забезпечити фінансування державної установи “Школа супергероїв” з 1 січня 2022 р. та передбачати щороку кошти на її утримання під час підготовки проекту державного бюджету на відповідний рік.

  Міністерству охорони здоров’я, обласним державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити створення необхідних умов для роботи освітніх центрів державної установи “Школа супергероїв” у закладах охорони здоров’я.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 р., крім пункту 1, абзаців другого і третього пункту 2 цієї постанови, які набирають чинності з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73