• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 березня 2021 р. № 181
  Київ
  Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та Національної академії медичних наук стосовно здійснення у 2021 році поступового впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук.

  2. Визначити, що у 2021 році впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється в таких державних установах (далі — державні установи):

  Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук” (м. Київ);

  Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук (м. Київ);

  Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук (м. Київ).

  3. Установити, що надання медичної допомоги державними установами під час впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється за рахунок коштів:

  державного бюджету — на підставі договорів про медичне обслуговування населення, укладених Національною академією медичних наук з кожною державною установою відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державними установами, які не можуть бути надані або надаються в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я;

  місцевих бюджетів — на підставі рішень відповідних місцевих рад і договорів про медичне обслуговування населення з державними установами для забезпечення надання державними установами третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

  юридичних та фізичних осіб — відповідно до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), за тарифами, визначеними та затвердженими державними установами. Тарифи на платні послуги, що надаються за договорами з юридичними особами (у тому числі із страховими компаніями) іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затверджуються державними установами з урахуванням нормативу рентабельності, що самостійно визначається державними установами.

  4. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук;

  перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги окремими науково-дослідними установами Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, і тарифи на такі послуги.

  5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  6. Національній академії медичних наук рекомендувати:

  оприлюднювати інформацію про впровадження та реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги на своєму офіційному                 веб-сайті;

  подавати щороку до 1 квітня року, що настає за звітним, Кабінетові Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів звіт про результати впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

  подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я інформацію про хід впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

  відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), забезпечити реєстрацію державних установ, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в електронній системі охорони здоров’я.

  7. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною академією медичних наук затвердити в установленому законодавством порядку:

  Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в державні установи, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та порядок надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в таких установах;

  примірні договори про медичне обслуговування населення державними установами.


          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73