• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 березня 2022 р. № 238
  Київ
  Деякі питання визнання товарів гуманітарною допомогою та їх використання в умовах воєнного стану

  Відповідно до статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що на період дії воєнного стану зазначені у товарній групі 27 згідно з УКТЗЕД товари, що необхідні для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення, визнаються гуманітарною допомогою (далі — гуманітарна допомога).

  2. Отримувачем гуманітарної допомоги є Міністерство економіки, Державне агентство резерву, державні підприємства, установи, організації.

  3. Міністерству економіки, Державному агентству резерву, державним підприємствам, установам, організаціям забезпечити надання гуманітарної допомоги безпосередньо національним мережам автозаправних комплексів (далі – мережі) з метою здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі.

  4. Гуманітарна допомога безоплатно надається Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб. Потреби в отриманні гуманітарної допомоги подаються до Міністерства економіки листами-запитами, а військовими адміністраціями —телефонограмами.

  5. Гуманітарна допомога надається шляхом заправлення транспортних засобів Збройних Сил, військових формувань, перевізників гуманітарної допомоги та інших організацій, перелік яких затверджено Міністерством економіки, на автозаправних станціях мереж, які листом повідомили Міністерству економіки про можливість забезпечення видачі гуманітарної допомоги та обліку таких операцій.

  6. Облік видачі гуманітарної допомоги здійснюється за кожною мережею.

  7. Розподіл гуманітарної допомоги здійснюються шляхом надання Міністерством економіки до Державного агентства резерву листа щодо передачі до суб’єктів господарювання гуманітарної допомоги в обсягах потреб за останні сім днів.

  8. Міністерству економіки компенсувати такі витрати мереж:

  1) з доставки гуманітарної допомоги до відповідних нафтобаз;

  2) з оплати послуг подачі та забирання вантажних цистерн;

  3)з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги, на нафтобазі, доставки мережам, з видачі її зазначеними мережами.

  Розмір компенсації визначається на підставі рахунків мереж, підтверджених відповідними первинними бухгалтерськими документами.

  Компенсація надається шляхом передачі пального в межах суми компенсації в роздрібних цінах відповідної мережі.

  9. У разі здійснення мережами видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального Міністерство економіки надає такій мережі компенсацію пальним, обсяг якого визначається за такою формулою:

  обсяг пального для компенсації = роздрібна ціна мережі * обсяг, відпущений мережею/ ціна Platts CIF NWE за відповідний період.

  10. Контроль за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги здійснюється Міністерством економіки.

             Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73