• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 листопада 2019 р. № 1106-р
  Київ
  Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

  1. Відповідно до статті 20 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” здійснити у 2019 році розподіл резерву освітньої субвенції та нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, між місцевими бюджетами за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком.

  Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

  2. Установити, що:

  1) використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними додатком, здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки;

  2) особливості використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними додатком, критерії розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання освітньої субвенції затверджуються Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів;

  3) використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними додатком (крім придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти), здійснюється на засадах співфінансування:

  для закладів, розташованих у м. Києві, містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення та фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, не більш як 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для закладів, розташованих у районах та об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  4) у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків), а також для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти видатки розвитку, визначені розподілом освітньої субвенції згідно з додатком, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

  3. Обласним, Київській міській держадміністраціям:

  1) здійснити у I кварталі 2020 р. розподіл обсягу освітньої субвенції, що збільшується, між місцевими бюджетами на:

  ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;

  забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

  2) здійснити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі;

  3) забезпечити постачання придбаних автобусів та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту, до закладів загальної середньої освіти;

  4) подавати щомісяця до 10 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання обсягу освітньої субвенції згідно з додатком у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

        Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73