• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 вересня 2020 р. № 895
  Київ
  Деякі питання територіальних органів Державної митної служби

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Реорганізувати територіальні органи Державної митної служби за переліком згідно з додатком шляхом їх приєднання до Державної митної служби.

  2. Установити, що:

  посадові оклади, визначені для відповідних категорій (підкатегорій) посад територіальних органів Державної митної служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови, відповідають посадовим окладам категорій (підкатегорій) посад територіальних органів Державної митної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 1 цієї постанови, визначеним схемою посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 310 “Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1198);

  територіальні органи Державної митної служби, що реорганізуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною митною службою територіальних органів згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень і функцій територіальних органів, що реорганізуються. Таке рішення приймається Державною митною службою після здійснення заходів, пов’язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної митної служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структури, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій;

  майно територіальних органів Державної митної служби, що реорганізуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, залишається у сфері управління Державної митної служби.

  3. Державній митній службі забезпечити:

  утворення комісій з реорганізації територіальних органів Державної митної служби відповідно до пункту 1 цієї постанови;

  здійснення заходів щодо реорганізації територіальних органів Державної митної служби відповідно до пункту 1 цієї постанови;

  утворення територіальних органів Державної митної служби відповідно до статті 211 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67