• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 жовтня 2021 р. № 1031
  Київ
  Деякі питання спрямування коштів державного бюджету для проведення інвентаризації державних земель, створення і оновлення топографічних карт і планів масштабу 1:10 000 на території України, створення системи моніторингу земельних відносин

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету відповідно до Угоди про позику “Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA для проведення інвентаризації державних земель, створення і оновлення топографічних карт і планів масштабу 1:10 000 на території України, створення системи моніторингу земельних відносин у сумі 337 490,8 тис. гривень, спрямовуються у 2021 році Міністерству аграрної політики та продовольства за програмою 2803620 “Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру” (виконавець програми — Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру) (видатки споживання — 80600,4 тис. гривень, видатки розвитку — 256890,4 тис. гривень) за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який обліковується за Міністерством економіки на рахунку, відкритому в акціонерному товаристві “Державний експортно-імпортний банк України”, станом на 1 січня 2021 р.;

  використання коштів, передбачених абзацом другим цього пункту, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Прискорення інвестицій у сільське господарство України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 914 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2627), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 868).

  2. Міністерству фінансів забезпечити внесення змін до розпису державного бюджету.

  Прем’єр-міністр України                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75