• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 серпня 2021 р. № 843
  Київ
  Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) дія цієї постанови поширюється на заклади різних типів, форм власності та підпорядкування: будинки дитини (у тому числі спеціалізовані), дитячі будинки-інтернати, заклади дошкільної та загальної середньої освіти (у тому числі дитячі будинки, санаторні та спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади спеціалізованої освіти) із пансіонами (інтернатами) в їх структурі, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей і сімей, стаціонарні служби (відділення) центрів соціальних служб, що здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей, стаціонарні служби (відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання послуг соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах) центрів надання соціальних послуг, малі групові будинки (далі — заклади), до яких влаштовуються/зараховуються діти віком до 18 років;

  2) заклади:

  забезпечують влаштування/зарахування до них дитини на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень), під час якого вона отримує харчування, місце для ночівлі окремо від батьків або інших законних представників та інші послуги відповідно до типу закладу (далі — цілодобове перебування) з дотриманням норм законодавства, установчих документів із визначенням підстав для влаштування/зарахування дитини на цілодобове перебування, періоду цілодобового перебування дитини в такому закладі, графіка її повернення до сім’ї (у разі її наявності), відвідування дитини в закладі батьками або іншими законними представниками.

  До закладу спеціалізованої освіти, зарахування до якого здійснюється за результатами конкурсного відбору, дитина, яка пройшла конкурсний відбір, зараховується на цілодобове перебування із забезпеченням місцем ночівлі (місцем відпочинку — в денний час), харчуванням та іншими послугами відповідно до законодавства;

  повідомляють в одноденний строк виконавчому органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації як органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини про прийняття рішення щодо влаштування/зарахування дитини на цілодобове перебування із наданням наявних у закладі копій документів дитини для організації роботи із забезпечення її прав і найкращих інтересів та соціальної підтримки сім’ї дитини відповідно до її потреб, подолання або мінімізації обставин, через які виникла потреба в цілодобовому перебуванні дитини у відповідному закладі;

  інформують батьків або інших законних представників дитини про їх обов’язки щодо виховання та утримання дитини, а також про відповідальність за ухиляння від виконання або злісне невиконання таких обов’язків;

  забезпечують формування та ведення з 1 січня 2022 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, призначеної для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей (зокрема з розподілом за статтю, віковими групами) у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству молоді та спорту, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству оборони, Національній соціальній сервісній службі до 1 січня 2022 р.:

  1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

  2) забезпечити:

  початок роботи інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі;

  розроблення методичних рекомендацій щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління;

  міжвідомчий обмін інформацією про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління.

  5. Національній соціальній сервісній службі та її територіальним органам забезпечити:

  проведення із залученням інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю перевірок стану утримання дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, стану виконання роботи, спрямованої на соціальний захист таких дітей;

  подання щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, Міністерству соціальної політики отриману від обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій узагальнену інформацію про результати перевірок стану утримання дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, стану виконання роботи, спрямованої на соціальний захист таких дітей, для її врахування під час формування державної політики у цьому напрямі.

  6. Обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

  1) впровадження з 1 січня 2022 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі;

  2) обмін інформацією про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління;

  3) врахування інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань освіти, охорони здоров’я, захисту прав дітей та соціального захисту населення, про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів під час:

  здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо соціального захисту дітей та надання в межах своїх повноважень органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянам практичної, методичної та консультаційної допомоги з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  розроблення, затвердження та коригування програм економічного і соціального розвитку регіону;

  4) сприяння врахуванню виконавчими органами міських, районної у місті (у разі її утворення), сільських, селищних рад інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань освіти, охорони здоров’я, захисту прав дітей та соціального захисту населення, про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління під час розроблення, затвердження та коригування програм економічного і соціального розвитку відповідної територіальної громади.

  7. Рекомендувати виконавчому органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації для здійснення визначених законом повноважень щодо захисту прав дітей після отримання від закладів повідомлень про влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування:

  1) забезпечити організацію оцінювання потреб дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, та їх сімей у разі наявності чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини, та вжити заходів, передбачених Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779);

  2) забезпечити внесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини, утвореної відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), питання забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб протягом місяця після отримання від закладів повідомлень про влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів;

  3) забезпечити роботу зазначеної комісії з:

  розроблення та здійснення заходів про надання дітям, влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування/зарахування;

  розроблення та схвалення рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні/зарахуванні;

  4) сприяти:

  забезпеченню створенню можливостей навчання дітей в закладах дошкільної, загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) сім’ї відповідно до їх освітніх потреб, вирішенню питань підвезення дітей до закладів дошкільної, загальної середньої освіти, гарячого харчування, роботи груп подовженого дня, інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами;

  впровадженню відповідно до потреб сімей з дітьми базових соціальних послуг у громадах, патронату над дитиною, забезпеченню територіальних громад фахівцями із соціальної роботи для запобігання влаштуванню/зарахуванню дітей на цілодобове перебування до закладів.


        Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73