• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 14 червня 2022 р. № 477-р
  Київ
  Деякі питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  1. Відповідно до статей 33, 51 і 52 Закону України “Про акціонерні товариства”, Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:

  1) схвалити проекти окремої та консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — НАК “Нафтогаз України”) за 2021 рік;

  2) затвердити:

  річний звіт НАК “Нафтогаз України” за 2021 рік, який включає окрему фінансову звітність НАК “Нафтогаз України” за 2021 рік та консолідовану фінансову звітність НАК “Нафтогаз України” за 2021 рік разом із висновками незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”;

  звіт правління НАК “Нафтогаз України” за результатами фінансово- господарської діяльності у 2021 році, який включає звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік.

  2. Визнати роботу правління НАК “Нафтогаз України” у 2021 році задовільною.

  3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК “Нафтогаз України” за 2021 рік та розмір річних дивідендів:

  95 відсотків чистого прибутку в розмірі 12 398 933,55 тис. гривень — спрямовуються на виплату дивідендів до державного бюджету;

  5 відсотків чистого прибутку в розмірі 652 575,45 тис. гривень — спрямовуються до резервного капіталу.

  4. Виплату дивідендів провести НАК “Нафтогаз України” згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2022 р. за вирахуванням суми дивідендів, сплаченої відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 р. № 244 “Деякі питання виплати дивідендів суб’єктами господарювання державного сектору економіки у 2022 році”.

           Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 25