• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 24 лютого 2021 р. № 147-р
  Київ
  Деякі питання реорганізації закладів освіти

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації шляхом приєднання:

  до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код згідно з ЄДРПОУ 02070944) Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23696843);

  до Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”  (код згідно з ЄДРПОУ 02070743) Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 25006848);

  до Державного університету “Одеська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 43861328) Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23213365);

  до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (код згідно з ЄДРПОУ 02071205) Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23322597);

  до Національного університету “Львівська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 02071010) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23884645).

  2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Національній академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,  Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України продовжують навчання у відповідно Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,  Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”, Державному університеті “Одеська політехніка”, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Національному університеті “Львівська політехніка” за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

  3. Витрати, пов’язані з реалізацією пункту 1 цього розпорядження, здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки для підготовки кадрів.

  4. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією закладів освіти, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73