• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби”, які спрямовані на розмежування регуляторного поля окремо для лікарських засобів та медичних виробів, вияв реального впливу державного регулювання на ціноутворення на ринку медичних виробів, зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегуляції у сфері ціноутворення на медичні вироби.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2018 р. № 1211
  Київ
  Деякі питання реалізації Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”

  Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 14, частин шостої та дванадцятої статті 16 Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої такої згоди, письмової згоди або незгоди чи відкликання наданої раніше згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотня смерть, а також подання письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника;

  Порядок отримання письмової згоди на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

  2. Установити, що до початку функціонування:

  1) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, та Єдиної державної інформаційної системи трансплантації заяв, передбачених порядками, затвердженими цією постановою, подаються в письмовому вигляді лікуючому лікарю закладу охорони здоров’я, в якому здійснюватиметься трансплантація, або трансплант-координатору такого закладу, або сімейному лікарю, або уповноваженій особі установи, в якій здійснюється взяття донорської крові, або уповноваженій особі установи, в якій здійснюється вилучення анатомічних матеріалів.

  Зазначені заклади охорони здоров’я та установи зобов’язані зберігати заяви, передбачені порядками, затвердженими цією постановою, з дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних та надіслати їх до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, протягом трьох робочих днів з дня початку його функціонування;

  2) Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та формування реєстру реципієнтів і реєстру анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів, рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа приймається консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, в порядку черговості згідно з таким листом (списком).

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73