• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 12 травня 2021 р. № 497-р
  Київ
  Деякі питання реалізації у 2021—2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки

  1. Затвердити план заходів на 2021—2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, що додається.

  2. Міністерству розвитку громад та територій разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити до 1 жовтня 2021 р. розроблення програм регіонального розвитку.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час підготовки планів своєї діяльності на 2021—2023 роки передбачати кошти на виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити врахування потреб осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, зору та слуху під час розроблення програм регіонального розвитку та виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 82