• In English
 • Уряд затвердив План заходів з реалізації другого етапу Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

  Постановою передбачено ряд заходів центральних органів виконавчої влади, що мають безпосередній вплив на регіональний розвиток, та заходи місцевого значення, які спрямовані на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць.

  Також рішенням схвалено розроблені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства сім програм регіонального розвитку, а саме: “Інноваційна економіка та інвестиції”, “Сільський розвиток”, “Розвиток туризму”, “Розвиток людського потенціалу”, “Загальноукраїнська солідарність”, “Розвиток депресивних територій”, “Ефективне управління регіональним розвитком”.

  Прийняття зазначеного документа  також дозволить вже у цьому році отримати черговий транш секторальної бюджетної підтримки в рамках Угоди між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України для продовження конкурсного відбору проектів регіонального розвитку.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 вересня 2018 р. № 733
  Київ
  Деякі питання реалізації у 2018—2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити план заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що додається.

  2. Схвалити подані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства програми регіонального розвитку, що додаються до оригіналу.

  3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, і Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3001; 2017 р., № 101, ст. 3115), зміни, що додаються.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час підготовки планів своєї діяльності на 2018—2020 роки передбачати кошти на виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, виходячи з обсягів видатків, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на наступні два бюджетних періоди, доведених Міністерством фінансів.

  5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 82