• In English
 • Уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

  Планом заходів передбачено виконання завдань, направлених на розширення кредитування малого і середнього підприємництва комерційними банками, активізації використання векселів, створення веб-порталу з метою задоволення потреб суб’єктів малого і середнього підприємництва у доступі до якісної інформації, забезпечення розвитку та популяризації культури підприємництва тощо. Крім того, для підвищення інституційної спроможності держави у формуванні та реалізації політики у зазначеній сфері передбачено утворення консультативно-дорадчого органу при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Офісу розвитку малого і середнього підприємництва.

   Прийняття рішення забезпечить впровадження зазначеної Стратегії.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 10 травня 2018 р. № 292-р
  Київ
  Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

  1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити виконання плану заходів;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком;

  забезпечити під час розроблення та прийняття програмних та прогнозних документів, напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються сфери підприємництва та зайнятості населення, врахування потреб малого і середнього підприємництва, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 63, ст. 1913).

  3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати кожного півріччя до 25 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67